Dịch vụ
SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP, TRƯỜNG HỌC, BỆNH VIỆN
Công ty TNHH Đại Thanh Vân là công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực cung cấp suất ăn công nghiệp cho nhà máy, xí nghiệp, các khu công nghiệp, khu chế xuất, các trường học bán trú và nội trú, các bệnh viện…
SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP
Công ty TNHH Đại Thanh Vân là công ty chuyên hoạt động trong lĩnh vực cung cấp suất ăn công nghiệp cho nhà máy, xí nghiệp, các khu công nghiệp, khu chế xuất, các trường học bán trú và nội trú, các bệnh viện…

Hotline

Hotline

0274.3581329

Skype