Dịch vụ
SUẤT ĂN CÔNG NGHIỆP
Việc lựa chọn một dịch vụ Suất ăn công nghiệp là vấn đề khá khó khăn cho các doanh nghiệp trên địa bàn. Bởi dịch vụ này hiện có khá nhiều nhà cung cấp, nhưng một mặt lại quá đại trà nên xảy ra nhiều ảnh hưởng không tốt tới chất lượng dịch vụ.Tiêu biểu là đã có khá nhiều công ty có công nhân ngộ độc khi sử dụng thức ăn do các cơ sở kém chất lượng cung cấp. Do đó để đảm bảo an toàn cho công nhân và ...

Hotline

Hotline

0274.3581329

Skype